Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 9-11 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy od ExtremeHobby!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14- 21 dní

 

Reklamačné podmienky a ako postupovať pri výmene tovaru

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar ihneď po prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné nedostatky. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi a tovar bez ďalšej dohody ďalej nepoužívať. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia/ prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie-zaslanie reklamačného formuláru, (ktorý sme Vám zaslali spolu s faktúrou) predávajúcemu e-mailom na info@extremehobby.sk , alebo priložit k vratke tovaru. Miesta na vybavenie reklamácie sú uverejnené na konci reklamačného poriadku. V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. V prípade nákupu na IČO (právnická osoba) je záručná doba 12 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené

            nesprávnym použitím výrobku, praním, alebo používaním sušičky

            nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

            nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením 

- nie je možné uplatniť výmenu tovaru na tovar vo výpredaji/ alebo v zľave!

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, odstúpenie od zmluvy v prípade výpadku systému a poukazovania nesprávnej ceny na e-shope. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto e- shope vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. V prípade zmeny kúpnej ceny má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail (akceptácia objednávky- odoslanie objednávky). Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

            odovzdaním opraveného tovaru,

            výmenou tovaru,

            vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

            vrátením kúpnej ceny tovaru,

            odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Postup pri reklamácií

  • informujte nás o reklamácii e-mailom info@extremehobby.sk
  • Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie reklamačného formuláru, ktorý sme Vám zaslali elektronicky spolu s faktúrou. Tovar spolu s reklamačným formulárom, faktúrou - daňovým dokladom zašlite na našu adresu:

 

Miesto pre prijímanie a  vybavenie reklamácií:

EXTREME HOBBY.SK (vchod SDwood)

Bělohorská 13

Praha 6 - Břevnov, 169 00

 

Prosíme neposielať reklamácie na adresu-  Ztracená 1163/2, Praha 6, 16100, IČO 03481760,- sídlo firmy.  Reklamačné zásielky poslané na danú adresu NEPREVEZMEME.

Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na reklamáciu nemôže byť zaslaný na  dobierku . Danú zásielku neprevezmeme.

 

- zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom na objednavky@extremehobby.sk  alebo telefonicky na čísle +421 948 34 63 63 

- o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom do 30dní od prijatia reklamácie. Reklamačný protokol bude odovzdaný zákazníkovi písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.

- v prípade výmeny veľkosti- hradí náklady na dopravu podľa aktuálneho cenníku uvedeného na eshope - zakazník/kupujúci

Tento reklamačný poriadok sa riadi podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“)

Pred odoslaním záväznej objednávky ste boli dostatočne a zrozumiteľne oboznámení, porozumeli ste a vyjadrujete svoj súhlas s danými VOP.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu z dôvodu reklamačného plnenia znáša kupujúci.

 

Dodanie daňového a záručného listu

Daňový doklad a faktúru zasielame e-mailom (okrem osobného odberu) . Daňový doklad a faktúra slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu. Na vyžiadanie zašleme originálny daňový doklad prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Upozorňujeme, že pre nákupy na IČO sa nevzťahuje lehota na bezplatné vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14dní, ale bude Vám účtovaný poplatok vo výške 10 % z ceny tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z.. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom elektronickej pošty na info@extremehobby.sk  (spolu s reklamačným formulárom a faktúrou),  tovar spolu s reklamačným formulárom, faktúrou zašlite aj na našu adresu BODY WAY s.r.o, Bělohorská 13, Praha 6, 16900, ČR

Pre odstúpenie od zmluvy použite formulár TU. (bol Vám zaslaný e-mailom spolu s faktúrou)

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

 

Tovar zasielajte späť:

 

            nepoužívaný

            nepoškodený

            kompletný (vrátane štítkov, visačky, príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

            spolu s dokladom o kúpe

            podľa možnosti v pôvodnom obale.

Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, v prípade, že daný tovar nie je možné ďalej predať je predávajúci oprávnený ponechať si celú kúpnu cenu.

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

            poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

            predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

            predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

 

Miesto pre prijímanie a  vybavenie reklamácií:

 

Miesto pre prijímanie a  vybavenie reklamácií:

EXTREME HOBBY.SK (SD WOOD)

Bělohosrká 13

Praha 6 - Břevnov

Objednávky Extreme Hobby:  +421 948346363  

e-mail: objednavky@extremehobby.sk 

  

Formulár pre odstúpenie od zmluvy 

Reklamačný formulár

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy od ExtremeHobby!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Klubové oblečenie

Ponuka výroby klubového oblečenia pre športové kluby, reprezentácie, eventy a pod. Pre viac informácií nás kontaktujte:  info@kluboveoblecenie.sk 

Facebook
Copyright © 2020 Extremehobby.sk, BODY WAY s.r.o